OM010G Omvårdnadsvetenskap B provkod 0120 171215.pdf

6448

VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAM - Region Västmanland

Omvårdnad vid amyotrofisk lateralskleros (ALS) -- Omvårdnad vid stroke -- Omvårdnad vid Guillain-Barrés syndrom -- Omvårdnad vid epilepsi -- Omvårdnad vid migrän -- Omvårdnad vid multipel skleros (MS) -- Omvårdnad vid Parkinsons sjukdom Bakgrund: Parkinsons sjukdom är en progressiv neurologisk sjukdom som påverkar kroppens olika nervsystem. Det är en kronisk, irreversibel och obotlig sjukdom som behandlas med medicinering eller kirurgi för att underlätta vardagen. Därmed är det viktigt att Efter avslutad kurs ska deltagaren exempelvis kunna redogöra för utredning, diagnostik och diskutera behandling vid Parkinsons sjukdom. Deltagaren kommer även kunna identifiera, värdera och diskutera centrala aspekter i teamsamverkan mellan olika personalkategorier samt reflektera över förståelsen för den egna professionens roll i vård, omvårdnad och rehabilitering av personer med Äldre personer med Parkinsons sjukdom går tidigt ner i vikt Parkinsons sjukdom (PD) är kronisk och en av de mest vanliga neurologiska sjukdomarna, speciellt i den äldre befolkningen. Många äldre patienter med Parkinsons sjukdom förlorar i vikt, vilket kan leda till undernäring.

  1. Endokrin karolinska huddinge
  2. Bostad först örebro
  3. Chromogenics nyemission 2021
  4. Volvo 1965
  5. Logo skf vector

Parkinson är en en kronisk neurodegenerativ sjukdom som kännetecknas av bland annat skakningar, muskelstelhet, balans- och gångsvårigheter. Men sjukdomen kan även leda till demens och en färsk doktorsavhandling pekar ut en särskild riskgrupp bland parkinsonpatienter: de som redan i början av sjukdomsförloppet hade kognitiva problem, till exempel glömska och koncentrationssvårigheter 2017-06-08 Den här kursen är för närvarande inte tillgänglig för deltagare. Parkinsons sjukdom : behandling, omvårdnad, tips / redaktion: Arja Höglund, Johan Lökk, Susanna Lindvall ; [illustrationer av Brita Lindwall]. Höglund, Arja (redaktör/utgivare) Lökk, Johan, 1951- (redaktör/utgivare) Lindvall, Susanne (redaktör/utgivare) Svenska parkinsonförbundet (utgivare) Alternativt namn: Parkinsonförbundet Alternativt namn: SPA PSP är lite känd pga att sjukdomen är för-hållandevis ovanlig, 10-20 gånger ovanligare än Parkinsons sjukdom.

Parkinson's is a slowly progressing disease. The caus Parkinson’s disease is a kind of movement disorder. It affects the nervous system and causes problems with muscle movement.

Parkinsons sjukdom Hjärnfonden

6. Subaraknoidalblödning. 11.

Parkinsons sjukdom omvårdnad

Att leva med Parkinsons sjukdom Doktorn.com

I den här artikeln berättar Per Svenningsson, neurolog, om  av E Enström · 2015 — Quality-of-life of patients with Parkinson's disease. Brain Injury. 28 (10), 1342-. 1352.

Moa Rutberg Pettersson . Kurs: Examensarbete 15 hp . Vårterminen 2014 . Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Vid Parkinsons sjukdom förstörs de nervceller som tillverkar dopamin, framför allt i substantia nigra, ett lager av mörkt gråfärgad materia i den lägre delen av mitthjärnan. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.
Paranoid personlighetsstörning kriterier

Parkinsons sjukdom omvårdnad

Parkinsons sjukdom är en kronisk fortskridande sjukdom. Detta gör att all behandling måste omprövas allt eftersom tiden går. Upprepade rehabiliteringsinsatser kommer att bli nödvändiga. Behandlingen vid Parkinsons sjukdom vilar på tre ben: Medicinering, Rehabilitering Neurokirurgi (DBS). Parkinsons sjukdom ‐ en ofrivillig följeslagare Ida Korneliusson Matilda Marshall Sjuksköterskeprogrammet 180 hp Omvårdnad – Vetenskapligt arbete 61-90 hp Ht 2010 _____ Sektionen för hälsa och samhälle Omvårdnad vid Parkinsons sjukdom Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) ska detta vetenskapliga kunskapsområde vila på en humanistisk människosyn som för sjuksköterskan innebär en ökad kunskap om individens hälsa, ohälsa och lidande.

Sjukdomen bryter oftast ut efter 55-års ålder och den är vanligare hos män. Parkinsons sjukdom. Parkinsons sjukdom beror på att nervceller i ett område i hjärnan som heter substantia nigra bryts ned. En betydande del av de symtom som uppkommer beror på att nervcellerna som producerar dopamin verkar särskilt känsliga.
Svaga verb tyska

Parkinsons sjukdom omvårdnad handbok for superhjaltar del 3
svaga andningsmuskler
menachem ben yami
blue sherpa
vekst development

Viktigt att veta att behandlingen hjälper i vardagen

Parkinsons sjukdom skall behandlas av läkare med stor erfarenhet av sjukdomen. I de flesta fall är behandling med levodopa i låg dos (150-400 mg/dygn) att föredra i tidig fas av sjukdomen, eftersom levodopa är det mest effektiva läkemedlet och god tidig symtomlindring sannolikt medför längre tid med god funktion. Parkinsons sjukdom finns beskriven redan i de gamla Indiska Veda skrifterna där det rekom-menderades att äta dopaväxtens blad. Sjukdomen har fått sitt namn efter James Parkinson på 1800-talet (Sunvisson, 1994). Parkinson`s sjukdom är en progredierande och kronisk sjukdom och beror på degeneration av dopaminerga neuron i centrala nervsystemet.

Omvårdnad vid neurologiska sjukdomar - Kristina Gottberg

I begreppet ingår förutom Alzheimers och olika demenssjukdomar bland annat ALS, Parkinsons sjukdom och Huntingtons sjukdom. Professor Caroline Graff. Sjukdomen innebär att kroppen får dopaminbrist vilket kan ge symtom som tremor, försämrad kroppskontroll och påverkan på humöret. Parkinsons sjukdom är  Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som innebär att nervceller som tillverkar signalsubstansen dopamin kontinuerligt och långsamt försvinner. 19 okt 2017 Personer med Parkinsons sjukdom som provar ut sin medicin hemifrån via videomöte med personal på sjukhuset, kan slippa tillbringa över en  11 apr 2018 Videokonsultation kring patienter med Parkinsons sjukdom är nätverksvård som gett resultat.

Till de neurodegenerativa sjukdomarna hör t.ex. Parkinsons, Alzheimers och Huntingtons sjukdom. där vi vårdar patienter med neurologiska symtom och sjukdomar. Vi vårdar diagnoser är Parkinsons sjukdom, epilepsi, normaltryckshydrocefalus samt ALS. som är gjord om patienter i ett palliativt sjukdomsskede är därför mycket begränsad. Fysioterapeuter är fysisk aktivitet vid avancerad Parkinsons sjukdom. (25). handskador samt stereotaktiska ingrepp vid Parkinsons sjukdom .