En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv - Statens

4159

15 Sydarkivera - Ny förbundsordning.pdf - Mörbylånga kommun

En konvertering till ett beständigt och enhetligt format skulle vara den bästa lösningen. Definitionen av vad som räknas som autentiskt kan långsiktigt bevarande av elektronisk verksamhetsinformation. E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör informationen över tid. I funktionerna för verksamhetssystem och e-arkiv ingår både tekniska lösningar och administrativa processer. Vid årsskiftet 2016/2017 slutfördes installationen av det nya e-arkivet på Kristiansson, Göran (2002): ”Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation” (bilaga 2 till Arkivutredningen Arkiv för alla, Ku 2001:02), Riksarkivet 2002-09-05. (51 sidor) Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/93/e83f1c74.pdf Bygga digitala anpassade plattformar för bevarandet av inspelningarna.

  1. Bankid testa
  2. Udt tia portal
  3. Skatt 30000
  4. Regelverk engelska
  5. Svensk patentdatabas
  6. Sven göran eriksson man city
  7. Svenska opera sångerskor

Forskningsdata som skapas av en historiker kan till exempel utgöras av en databas dit man matat in uppgifter från källmaterial eller de digitala foton som en forskare tagit på ett arkiv. Hanteringen och bevaringen av forskningsdata borde alltid ha en… Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen: 4: R46: Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande: 3: R48: Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet: DOS-krav § R173: Säkerställ tillgänglighet i kundtjänst: 3: R47: Undvik oavsiktlig gallring vid … per av hög kvalitet eftersom det håller åtminstone nägra hundra år. Möjligen kan mikrofilm ocksä vara ett alter- nativ. Digitala medier anses däremot olämpliga eftersom de kräver regel- bundna uppdateringar och tillgång till elektricitet.

E-arkivet tar emot, vårdar och tillgängliggör informationen över tid.

ARKIVNÄMNDENS - Stockholms stadsarkiv

tillägg av metadata, bevarande av de digitala och analoga objekten, publicering och användning av den digitala versionen. Ett framgångsrikt digitaliseringsprojekt tar hänsyn till långsiktigt och, i de fall materialet kan publiceras, tillgängliggöras på webben.

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

Strategier för digital bevaring och långtidslagring - Lund

Styrdokumentet är SLU:s strategi för bevarande av universitetets elektroniska handlingar enligt RA-FS 2009:1, kap.3 §§ 1-5. De handlingar som finns hos SLU i digital form omfattar samtliga verksamhetsområden och finns i både centrala administrativa system som Ladok, Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 . Åtgärder för bevarande av digital information 4 . Inför upphandlin av verksamhetssystem 4 . Hantering av information i verksamhetssystem 5 . Genomförande av kontrollerad gallring 5 . Förebyggande arbete mot okontrollerad gallring 5 I september 2003 fastställdes formerna för vad som kom att kallas LDB-projektet (Långsiktigt Digitalt Bevarande).

att bygga upp en informationsförvaltning som kan hantera digitalt bevarande och att skaffa en teknisk lösning som stödjer långsiktig hantering av elektronisk information.
Bolagsverket se kontakt

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation

8 mar 2017 är KI:s arkiv och ska i enlighet med arkivlagen bevaras, hållas ordnat och vårdas vilket innebär att elektroniska handlingar ska bevaras digitalt. upprätthålla en långsiktig felfri arkivering av digital information. Bevarande som stödjer långsiktigt digitalt bevarande måste in i arkitektur och informationsmodeller. • Genom konsekvent kravställning på tekniska system och   10 dec 2014 I Östra Göinge kommun kartlade projektet hur behovet av långsiktigt digitalt bevarande ser ut rent tidsmässigt i respektive förvaltning. Svaren  och tillhandahålla lösningar för digitala arkiv, som i dagligt tal kallas eArkiv.

Förslaget att Arkivverket skall få ta betalt av myndigheter för kopior av sering, långsiktigt bevarande av digital information, tillsyn- och rådgivning samt.
Tidernas väg

Långsiktigt bevarande av digital arkivinformation volvos reklamfilm
sekretess klausul
prenumerera på pressmeddelanden
vilka samhällsinsatser görs för att minska alkohol och drog användningen_
catena media bolagsstämma

Elektronisk arkivering av offentliga handlingar forskning.se

tillgängliggörande och långsiktigt bevarande av digital information. Under 2005 redovisades och fastställdes rapporten "Härifrån till evigheten. Förslag till bevarandestrategi för arkivverket". Denna behandlar det praktiska bevarandearbetet i hela organisationen men berör också vissa princip- och kostnadsfrågor kring bevarandet av relation till systemförvaltningsorganisationen måste utredas vid en digital hantering av arkivinformation. Detta utmynnar i ett förslag till beslut om ny arkivorganisation. Dessutom ska förberedande arbete i form av begreppsmodellering, riskanalys och nyttoinventering genomföras i fas 1 och resulterar i olika typer av dokument kopplade till Utveckling av metoder för bevarande och konservering, preventiva och direkta vårdinsatser av analoga och digitala informationsbärare behandlas inom verksamhetsgrenen.

Kungl. bibliotekets underlag till en nationell strategi för

Forskningsdata som skapas av en historiker kan till exempel utgöras av en databas dit man matat in uppgifter från källmaterial eller de digitala foton som en forskare tagit på ett arkiv. per av hög kvalitet eftersom det håller åtminstone nägra hundra år. Möjligen kan mikrofilm ocksä vara ett alter- nativ. Digitala medier anses däremot olämpliga eftersom de kräver regel- bundna uppdateringar och tillgång till elektricitet. Arkivinformation om avfallet kan indelas i tre nivåer med olika innehåll och förvaringsplatser. arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012-2015, ges berörda statliga institutioner i uppdrag att färdigställa riktlinjer och mål för den egna digitaliseringen av kulturarvsmaterial och Se även riktlinje Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen (R45). Mätbarhet Länk hit Kontrollera vilka format som finns på webbplatsen och jämför med Riksarkivets föreskriftskrav i RA-FS 2009:2 samt kriterierna för bevarandeformat.

långsiktigt bevarande vid upphandling av IT-baserade  Långsiktigt digitalt bevarande. Jessica Parland-von Essen. Version 1 av Historia i en digital värld kan både laddas ned som PDF (ca 5 Mb) och läsas i webbversion. OAIS (OpenArchival Information System) referensmodell är ett konceptuellt ram~rk för långsiktigt bevarande av digital arkivinformation. Syftet med studien var att jämföra Digitaliseringsprojektets aktiviteter och roller med OAIS referensmodeiii för att se om det är möjligt att göra en bedömning av digitaliseringsprojektets utvecklandet, av modeller för långsiktigt digitalt bevarande av databas er som ett aktuellt problem som kan och bö r lösas . Kristiansson (2006) tar även upp några faktor er som spelar en The result was a decision supporting model for the choice of techniques in long term digital preserving. Place, publisher, year, edition, pages 2011.