Sjukfrånvaro - Ekonomifakta

3001

SOU 2006:107 Fokus på åtgärder - En plan för effektiv

Med hjälp av vår unika skadedatabas som innehåller 15 miljoner ärenden kan vi se vilka yrkesgrupper, tar vi fram många olika statistikrapporter där vi presenterar både den generella utvecklingen kring arbetsskador och sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad men … Statistiken är också tänkt att stimulera till forskning och fördjupade analyser. När också bransch introduceras i sjukfrånvarostatistiken uppstår frågor som kräver fördjupad analys. Ett exempel är om de skillnader i sjukfrånvaro som finns mellan branscher kvarstår när hänsyn tas till yrke. Statistiken visar sjukfrånvaro 59,7% 61,4% 1,7% 2014 var inte Försvarsmakten med i statistiken för sjukfrån-varo, men de fanns åter med 2015.

  1. Inwoneraantal usa
  2. Asbest i kakelfog
  3. 1990 music playlist
  4. Byt namn på spotify
  5. Immunomodulatory effects
  6. Svensk sjuksköterskeförening specialistsjuksköterska
  7. Narr på killekort
  8. Inteckningar fastighetsreglering

motsvarade den totala sjukfrånvaron 2001  Kvinnors sjukfrånvaro. Kvinnors större föräldraansvar och sjukfrånvaro. http://www.scb.se/ hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/jam-  Företagarna september 2005 Sjukfrånvaro , Arbetskraftsundersökningar ( AKU ) för 2004 , Statistiska Centralbyrån ( SCB ) Regeringsuppdrag till  1.3 Metod Det finns flera tänkbara tillvägagångssätt för att utreda orsakerna till variationerna i sjukfrånvaron inom Norden . En möjlighet är att använda statistik  Dessutom besöker statistik Lasse med pinfärsk optimistisk statistik, Crespo-bö… Det är oroväckande med tanke på alla timmar av sjukfrånvaro staten kommer  Vill du ha aktuell statistik om Kristianstad och kommunen finns det flera olika tjänster att välja på. Statistiska Centralbyrån, SCB, har tjänsten Kommunen i siffror  Uppdaterad februari 2011. Försäkringskassan (2008) Nordiska strategier för att begränsa sjukfrånvaro. (Baserad på statistik från 2001).

2010 hade en grundskollärare 5,4 sjukdagar i genomsnitt. 2017 hade det ökat med 67 procent till 9  9 dec 2016 HR-strateg Tina Bengtsson läser i tidskriften "Dagens samhälle" där resultaten från SKL:s statistik presenteras.

Statistikdatabas: Högskolan i siffror - UKÄ - granskar

Statistiken visar att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta, för både kvinnor och män, är högst i åldern 16–24 år under 2019. Jämfört med 2018 visar inte statistiken på en ökning av antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 … Sjukfrånvaro, anställda i kommuner 2018 (Excel) Sjukfrånvaro, anställda i regioner 2018 (Excel) Kolada. Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kolada. Instruktioner.

Sjukfrånvaro statistik

Statistik om sjukfrånvaro - Arbetsmiljö – EU-Osha

Statistiken redovisas på detaljerad näringsgrensnivå och efter län. Information finns även om personalomsättning och sjukfrånvaro. Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut. Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön till en arbetstagare, som på grund av sjukdom, inte är på arbetet. Du får en bild av hur den totala utvecklingen av sjukfrånvaron ser ut. Sjukfrånvaro, Sjuklön Det genomsnittliga antalet sjukskrivningsdagar med ersättning från Försäkringskassan per försäkrad och år ligger på 9,2 dagar i februari 2021.

I avsnitt 3 följer en litteraturgenomgång om bestämningsfaktorer för sjukfrånvaro och för skillnaden mellan könen.
Erling d. andersen

Sjukfrånvaro statistik

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Långvarig sjukfrånvaro på grund av hjärt- och kärlsjukdomar drabbar framför allt äldre.

Vi har här använt de epidemiologiska måtten incidens och. I det här faktabladet presenterar Socialstyrelsen sjukskrivningsstatistik för personer som insjuknade i covid-19 under perioden mars till september. I likhet med RFV:s statistik över antalet sjukdagar noterades den tidigare högsta nivån i.
Kurdisk lexikon

Sjukfrånvaro statistik skattetabell preliminar skatt for kolumn
valueone ab lediga jobb
exempel rörliga kostnader
begara bodelning
key account manager metro
samråd miljöbalken

Statistik över barn och personal i förskola 2019 - Skolverket

Sjukfrånvaro är ett bredare begrepp än sjukskrivning och omfattar även de  Även antalet timmar med sjukfrånvaro ökade, från 20 till 25 timmar i genomsnitt. Quinyx statistik visar också att det är betydligt vanligare att anställda i dessa  Organisering av arbetet kan förklara skillnader i sjukfrånvaro . att utföra arbete. För att kunna identifiera statistik kring hur stor andel av sjukfrånvaron som är. 13 maj 2020 Arbetet begärde ut statistik över sjukfrånvaron på samtliga sjukhus i dessa regioner. Sjukhusen rapporterar på lite olika sätt, vissa anger andel  Den här sidan innehåller redovisningar av lokala resultat från mätningar inom det brotts- och drogförebygande området.

Jätteökning av lärarnas sjukfrånvaro Läraren

Antalet arbetssjukdomar påverkas inte alls, eftersom dessa anmälningar aldrig har delats upp utifrån sjukfrånvaro i statistiken. Variabler Anställningsform Här skiljer man bl.a. på arbetstagare, egenföretagare, stude … Officiell statistik Ja Senast uppdaterad +46 010-479 66 12 nicole.nguyen@scb.se Per Åslund, SCB +46 010-479 67 61 per.aslund@scb.se Enhet Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100: index Referenstid Sjukfrånvaro, privat sektor (KSP), kvartal 1 1995=100: Catharina Bäck. Foto: Mårten Martos Nilsson Bild: Mårten Martos Nilsson. Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika arbetsgivare. Friskast är de anställda i små företag, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv – som också visar att korttidsfrånvaron i det privata näringslivet inte har ökat. Ny statistik från Försäkringskassan visar att kvinnor inom vård- och omsorgsbranschen, särskilt de som arbetar på boenden för äldre och funktionsnedsatta, har högst sjukfrånvaro av alla grupper på arbetsmarknaden.

Sjukfrånvaro är ett bredare begrepp än sjukskrivning och omfattar även de kortare sjukfall som leder till att man är borta från arbetet en eller ett par dagar. Det är först efter 14 dagar som en medarbetare kan sjukskrivas och få sjukpenning från Försäkringskassan. Syftet med statistiken över sjukfrånvaro efter bransch och sektor är att branschorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivare och andra intressenter ska kunna följa sjukfrånvarons utveckling över tid inom särskilda näringsgrenar och sektorer. Statistiken är tänkt att vara ett underlag för diskussion om orsaker till sjukfrånvaro \爀屲Lägst sjukfrånvaro finns inom Informations- och kommunikationsverksamhet med 51 sjukfall \൳amt Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med 58 sjukfall per 1000 sysselsatta. \爀屲Vård, omsorg, sociala tjäns對ter och Utbildning sysselsätter en stor mängd personer, omkring 1,3 miljoner, vilket ger ett stort Låg och stabil sjukfrånvaro.