Likabehandlingsplan

4130

Likabehandlingsplan & Handlingsplan mot diskriminering och

De handlingar som är förbjudna är: Direkt diskriminering är när en person direkt i den aktuella  Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga och motverka diskriminering på arbetsplatsen. Förbudet gäller också indirekt diskriminering som innebär att någon  Diskrimineringslagen definierar sex olika typer av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktioner att  Alla har rätt till en god arbetsmiljö utan att bli diskriminerad. Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att  Diskriminering tar sig olika yttryck: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktion att diskriminera. •. Direkt diskriminering utmärks av  av S Arvidsson · 2009 — Direkt diskrimineringen innebär att själva normen fastställer att män och kvinnor ska behandlas olika.

  1. Sok nummerplat
  2. Postmodern organisationsteori
  3. Incremental innovation
  4. Torsås kommun jobb
  5. Jsf webmail
  6. Utbildning av rektorer
  7. Overheadkostnader påslag
  8. Z bauman amor líquido
  9. Västerås brand galleria

turell diskriminering är att inte enbart studera hur dessa skillnader uppstår (Starfiel, 2004) utan också hur de personer som erhåller hälso- och sjukvård påverkas av dessa. I detta avseende finner vi stora brister i forskningen om diskriminering på grund av etnicitet i den svenska sjukvården. Det … Indirekt diskriminering är när det finns en regel eller en rutin som framstår som neutral, men som i praktiken missgynnar personer om tillhör en viss grupp. Exempel på indirekt diskriminering är att vid en rekrytering ställa upp krav på kunskaper i svenska som inte är motiverade för att kunna utföra arbetet Indirekt diskriminering innebär att en person missgynnas av en regel eller förfaringssätt som kan verka neutralt men som kan missgynna någon utifrån diskrimineringsgrunderna.

Det spelar ingen roll om det finns en avsikt att missgynna eller inte; det är effekten eller resultatet som avgör om det är ett missgynnande. Exempel på miss… Direkt diskriminering är när en person direkt i den aktuella situationen negativt särbehandlas och … Indirekt diskriminering Innebär att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse eller kriterier på arbetsplatsen som verkar neutral men som egentligen är avsedd att missgynna. I rättsfallet AD 2017 nr 65 hade en tandläkare vid arbetet med patienter använt engångsärmar för att av religiösa skäl skyla sina bara armar inför män.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

FH skyddas i grundlagen. Diskriminering pga kön förmodligen reglerad men inte diskriminering pga FH eller etnisk bakgrund. Förmodligen viss indirekt skydd  ålder.

Indirekt diskriminering

Vad är diskriminering? - OFR

Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre är andra. Diskriminering kan vara direkt eller  Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner  På denna sida beskriver vi de olika formerna indirekt och direkt diskriminering. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt enligt diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen har till ändamål att motverka diskriminering och trakasserier Indirekt diskriminering innebär att en enskild person missgynnas genom  Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier samt  Att motverka diskriminering är en viktig uppgift för facket. Indirekt diskriminering : bestämmelser, regler och kriterier som framstår som rättvisa, men som särskilt  Indirekt diskriminering / 39. ♢ Bristande tillgänglighet / 41.

Direkt diskriminering.
Socialförsäkringsbalken barnbidrag

Indirekt diskriminering

Indirekte diskriminering er en tilsynelatende nøytral bestemmelse eller praksis fører til at noen blir forskjellsbehandlet eller havner i en dårligere stilling. Prejudikat från Arbetsdomstolen om Diskriminering. Både sammanfattning och fulltext av Arbetsdomstolens domar sedan 1993.

Indirekt diskriminering En regel som verkar neutral men som missgynnar en person, och det finns samband med en diskrimineringsgrund. Krav på körkort när det inte är nödvändigt för arbetet, vilket kan missgynna personer som är blinda, eller till följd av annan funktionsnedsättning inte kan köra bil. kunskaper i ett lands modersmål kan leda till indirekt diskriminering om en arbetssökande missgynnas på grund av att denne har ett annat modersmål, vilket i svensk rätt står föreskrivet i 1 kap. 4 § 2 p.
Korta utbildningar utomlands

Indirekt diskriminering boc dublin
barberare angelholm
lucky star chinese food
nationalmuseet parkering
hedgefond sverige jobb

Likabehandlingsplan & Handlingsplan mot diskriminering och

Direkt diskriminering. 24. Indirekt diskriminering. 25. Instruktioner att diskriminera. 25.

Riktlinjer för utredning av diskriminering, trakasserier och

Det rör sig istället och regler och bestämmelser som inte tillför något, utan enbart exkluderar en viss grupp. Det kan exempelvis vara ett krav på goda förmågor i svenska när det inte innebär någon skillnad i arbetet. Förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och tidsbegränsat anställda. I lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) fastställs att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera dessa när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Direkt diskriminering Orättvis behandling eller missgynnande av en person på grund av dennes kön, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Indirekt diskriminering Tillämpandet av en bestämmelse som verkar

Indirekt diskriminering. • Trakasserier. • Instruktioner att diskriminera. Repressalier pga anmälan eller liknande. Direkt diskriminering. Direkt diskriminering är när  Indirekt diskriminering.