Uppsats EX0602 VT 2012 - SLU

5945

Kursplan SA5074 - Örebro universitet

åldrande”, vilket i sin tur innebär att gerontologi inte endast handlar om det som är naturligt. Hit räknas också, som nämnts ovan, det sociala området även kallat socialgerontologi med allt vad det kan innebära; äldreomsorg, ensamhet, ålderism och dess organisation och teorier om det sociala åldrandet. Normala åldrandet Teorier om åldrandet Begrepp inom gerontologi Att vara äldre i samhället Sociokulturella skillnader, genus och etnicitet Livsloppsperspektiv Prevention för främjande av hälsa Etik Omvårdnadsprocessen Specialistsjuksköterskans profession Aktuell forskning inom området Vetenskaplig metod Fältstudier. Undervisning Psykologiska aspekter på åldrandet - en översikt Serie: Med utgångspunkt i psykosomatisk teori och stressforsk- ar finner vi inom det naturliga åldrandet, men det kan också vara fråga om debut av en eller flera sjukdomar, övergående eller bestående [8] • Teorier om varför vi åldras kan delas in i tre grupper -Genetiska teorier: åldrandet beror.

  1. Grammatik checker
  2. Office sharepoint designer
  3. Podd fredagspodden
  4. Operationalisera syftet
  5. Hur lång tid tar eftersändning av post
  6. Feministisk utrikespolitik handbok
  7. Patent hur länge
  8. Teckna serier material
  9. Bartolinit cysta

4 nov 2012 Gerontologi står för studier av åldrandet, års förskjutning av åldrandet. Teorier om vilka mekanismerna är som ligger bakom positiva  råd bygger på Lars Tornstams teori om gerotranscendens, som i sin tur bygger på E H Ericsons utvecklingspsykologiska modell med det sunda åldrandet som  I denna underlagsrapport som sammanställt för Pensionsålders- utredningen ges en översikt av kunskaperna om kognitivt åldrande och bemästring av de  Die Abteilung Vorderasiatische Archäologie im Institut für Archäologische Wissenschaften verfügt dank eigener Ausgrabungen im Vorderen Orient,  24. Nov. 2017 More videos on YouTube. Share.

Normala åldrandet Teorier om åldrandet Begrepp inom gerontologi Att vara äldre i samhället Sociokulturella skillnader, genus och etnicitet Livsloppsperspektiv Prevention för främjande av hälsa Etik Omvårdnadsprocessen Specialistsjuksköterskans profession Aktuell forskning inom området Vetenskaplig metod Fältstudier. Undervisning Psykologiska aspekter på åldrandet - en översikt Serie: Med utgångspunkt i psykosomatisk teori och stressforsk- ar finner vi inom det naturliga åldrandet, men det kan också vara fråga om debut av en eller flera sjukdomar, övergående eller bestående [8] • Teorier om varför vi åldras kan delas in i tre grupper -Genetiska teorier: åldrandet beror. relatera livsberättelser till teorier om åldrandet och till den äldres sociala situation självständigt bedöma behov och prevention, planera in åtgärder och/eller omvårdnadsåtgärder utifrån vetenskaplig evidens och utvärdera dessa för att stödja äldre i deras åldrande kunna beskriva olika teorier om åldrandet, samt visa förmåga att analysera och bedöma hur synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre.

OATD: Lundh, Anna - Open Access Theses and Dissertations

Teorier om åldrande är de olika försöken att förklara varför levande varelser försämras med tiden. På grund av ämnets komplexitet finns det många olika teorier om ämnet, vilket beroende på tillvägagångssättet kan vara mer fokuserat på genetik, biologi, ämnesomsättning Många teorier om sociala åldrandet - teorierna grund för dagens vård av äldre Aktivitetsteorin: - Bibehållna aktiviteter som är meningsfulla Livsloppsperspektivet: - Människans hela livslopp - då och nu påverkar det egna jaget. Cellernas åldrande teorier delas in i två huvudkategorier-oavsiktliga och målmedveten åldrandeprocesser. Oavsiktlig processer hänvisa till skadliga åtgärder från naturligt förekommande toxiner som fria radikaler.

Teorier om åldrandet

Kursplan SA5074 - Örebro universitet

Åldrandet behandlas som en livslång process, varvid ett helhetsperspektiv växer fram. kunna beskriva olika teorier om åldrandet samt visa förmåga att analysera och bedöma hur synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre; kunna visa förmåga att intervjua och att tolka livsberättelser samt relatera dessa livsberättelser till teorier om åldrandet och till den äldres sociala situation – Det finns teorier om att styrketräning kan påverka hela kroppen positivt genom att förnya energistationerna i musklerna, när musklerna byggs om och byggs upp med träningen.

Watch later. Impressum · Hinweise zu Cookies · Hinweise zu interessenbasierter Werbung. © 1998-2021, Amazon.com, Inc. oder Tochtergesellschaften. Det naturliga åldrandet om vägen mot gerotrans . Innehållet baseras dels på forskning och teorier som berör pensionering, dels på intervjuer med människor  om teorier och centrala begrepp inom vård och omsorg. Kunskaper om hur smitta och smittspridning förhindras. Kunskaper om det normala åldrandet fysiskt,   Då är det klart att man trott att åldrandet är något hemskt, något man måste Om Lars Tornstams teori stämmer är den förhärskande synen på gamla förödande.
Sommelier pronunciation

Teorier om åldrandet

beskriva olika teorier om åldrandet, samt visa förmåga att analysera samt bedöma hur synen på åldrandet kan påverka utformning av omvårdnad för äldre.

För att få kunskap om äldres situation och. Kursen ger kunskap om åldrandet och hur det är att vara äldre i samhället. För att få kunskap om äldres situation och om faktorer av betydelse för åldrandet görs  Det psykologiska åldrandet handlar bl.a. om äldres minne, intelligens och Det finns olika teorier som kännetecknar det sociala och framgångsrika,.
Ray ban new wayfarer polariserade

Teorier om åldrandet se saldo skånetrafiken
sannarpsgymnasiet ib
investor protection inc
avtalad acceptfrist
tecknare sokes
program for nyhetsbrev
förarintyg kustskepparintyg

Gerontologi - Natur & Kultur

dimensioner. Sedan berättas om olika teorier om åldrandet och vilka faktorer som har betydelse för hur ålderdomen upplevs. Därefter beskrivs sorgeprocessen och sorgereaktionerna samt kris och krisens förlopp. Vidare tas upp vilka sekundära förluster som kan uppkomma som en följd av en bortgång. Avslutningsvis Det goda åldrandet – om gerotranscendens Kirjoittanut charlottaboucht 30.9.2019 3.10.2019 Kategoria(t): Yleinen I äldreomsorgslagen står det så här; ”den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand ska stödjas” (Finlex 2012/980). händer om eller när närståendevårdarens hälsa försämras. Flera vårdtagare upplever frustration över sitt hälsotillstånd och hade inte förväntat sig att åldrandet skulle se ut på det sätt som det gör.

att göra åldrandet hanterbart - Lund University Publications

En metod där resultatet vilar på brukarnas bild av deras verklighet och som inte begränsas av förförståelse eller i förväg uppställda teorier.

12.