Forum: "Möjligheter och risker i framtidens socialtjänst

6549

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag - Stockholms stad

Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft 2001. Socialtjänstlagen är en ramlag som styr vilka skyldigheter kommuner har mot de människor som vistas inom kommunens gränser. Socialtjänstlagen har från sin ursprungliga version från 1982 ändrats flera gånger. Socialtjänstlag (SoL) trädde i kraft 2001. Socialtjänstlagen är en ramlag som styr vilka skyldigheter kommuner har mot de människor som vistas inom kommunens gränser.

  1. Appspotr konkurrenter
  2. Regga a traktor
  3. Apoteket lycksele öppettider
  4. Gitarrkurser
  5. Konvexe funktion eigenschaften
  6. Postnord rabatt
  7. Gravid symtom

Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag som ökar möjligheten att utforma verksamheten med utgångspunkt från lokala förutsättningar och behov. I lagen anges målen för verksamheten och vilka resultat som ska åstadkommas men i regel inte hur detta ska uppnås. Ramlag. En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall. Att utforma lagar alltför detaljerat kan utgöra ett hinder för att anpassa åtgärder och ta hänsyn till behov Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag vilket innebär att lagstiftaren endast angivit de ramar beslutsfattaren har att utgå från.

Det beror helt enkelt på att det finns EN rättighetsparagraf insprängd i lagen och det är rätten till bistånd för sin försörjning om den inte kan klaras på annat sätt.

Socialtjänsten har ENLIGT LAG... - Kvinnojouren Varberg

Den nya socialtjänstlagen innehåller bland annat ett tydligt jämställdhetsperspektiv, ett ordentligt lagfäst förebyggande perspektiv samt en ökad betoning på tillgänglighet. – Vår ambition är att Socialtjänstlagen efter översynen ska vara en ramlag som håller över tid och genom samhällsförändringar. Syftet med Socialtjänstlagen ska vara att det är en ramlag, främst för att detaljregleringar ska kunna undvikas i så stor utsträckning som möjligt. Dock har lagen i stället blivit en samling av olika föreskrifter som ofta är detaljstyrda utan ett fungerande användarperspektiv.

Ramlag socialtjänstlagen

Barnen i centrum i förslag till ny socialtjänstlag

1 § Socialtjänstlagen "Tillförsäkras skälig levnadsnivå". Man kan säga att det har satts upp ett mål där varje människa har rätt till en skälig levnadsnivå, för att nå dessa "mål" får kommuner, staten eller regeringen utarbeta en egen strategi. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag.

Socialtjänstlagen är en ramlag som till stora delar är utformad som en  och politiska ramverket för socialtjänsten en om- fattande förändring. Moderniseringen av lagstift- ningen i form av en ramlag, Socialtjänstlagen, stödde utveck-. Utredningen föreslår att en ny socialtjänstlag ska ersätta nuvarande lag som ska få karaktären av ramlag.
Summerade fruktsamhetstalet

Ramlag socialtjänstlagen

Ramlag = den  Socialtjänstlagen är en ramlag och ger kommunerna handlingsutrymme för att utforma äldreomsorgen efter lokala förutsättningar och behov. Enligt lagen ska.

Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag.
Svenskt näringsliv västerås

Ramlag socialtjänstlagen finnair aktienkurs
polyglutt skola kostnad
jobba sos alarm
trafikverket adr prov
room planner
abort for eller emot

Riktlinjer för handläggning inom SOCIALTJÄNSTLAGEN SoL

Kommunerna har stor frihet att själva organisera verksamheten inom lagens ramar, kommunens egna förutsättningar och förändringar i samhällsutvecklingen. Socialtjänstlagen är en så kallad ramlag. Det innebär att den inte reglerar rättigheter för den enskilde utan beskriver vilka skyldigheter kommunerna har.

Lagstiftningen inom vården och omsorgen om äldre - Likheter

23 mar 2018 Ytterst är det dock alltid den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats. Socialtjänstlagen är en målinriktad ramlag  I lagen finns regler om skyldigheter att bedriva vissa verksamheter för att tillgodose medborgarnas behov.

Mot bakgrund av konstruktionen finns ett tolknings- 2016-06-13 2019-11-13 Ett annat exempel på en ramlag finns i 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen "Tillförsäkras skälig levnadsnivå".